מערכות ספא Air Jet עם עיסוי בעזרת בועות אויר: דגמים Vegas, Miami, Palm Spring, Paris, Hawaii, Siena, St.Morits

ההנחיות הבאות לא מחליפות את הצורך בקריאה ומעקב אחר ההנחיות במדריך למשתמש. אלא נועדו לשם עזרה קלה בהתקנה של מערכת הספא.

  1. מערכות הספא מצויידות בחלקן במשטח תחתון, משטח בועות אותו צריך לפרוס כאשר הבועות פונות מעלה לפני פריסת גוף הספא.

2. חלק ממערכות הספא מגיעות עם מתאם ניפוח מודולארי הנדרש להתקנה/חיזוק לפני הניפוח. מתאם זה מורכב מרכיב אל חוזר המונע מאויר לצאת החוצה בזמן הניפוח וממכסה הסוגר את המתאם.

3. לאחר התקנת מתאם הניפוח המודולארי יש לחבר את צינור הניפוח המגיע עם הערכה בעזרת הפייה המתאימה. כעת ניתן לעבור לשלב 6, שלב הניפוח.

4. חלק ממערכות הספא מגיעות עם מתאם ניפוח מובנה בגוף הספא. מתאם זה בנוי מניצרה קפיצית המיועדת לפתיחה או סגירה של המתאם. תחילה יש להסיר את הפקק החיצוני ולאחר מכן לסובב את הניצרה כך שהמתאם יהיה מוכן לניפוח.

5. לאחר הסרת מכסה פתח הניפוח ניתן לחבר את צינור הניפוח.

6. יש לחבר את צינור הניפוח למשאבה. לפתח הרחב מבין השלושה. 

7. יש לודא כי הצינור מחובר כהלכה אל הפתח בגוף הספא.

8. כעת ניתן להפעיל את המשאבה לצורך ניפוח גוף הספא. תחילה יש לבצע בדיקה של רכיב ה-RCD המותקן על פתיל הזינה של המכשיר. לאחר מכן יש לבטל את נעילת לוח הפיקוד על ידי לחיצה של כ-3 שניות על מתג המנעול. לאחר מכן על מתג הבועות המשמש בין היתר גם לניפוח גוף הספא. זמן הניפוח המשוער הוא 5-7 דקות.

9. בשלב זה יש להכניס את כרית הכיסוי של כיסוי הספא לתוך גוף הכיסוי.

10. יש לחבר את הפייה התואמת את קוטר פתח הניפוח ולהפעיל שוב את משאבת האויר המופעלת על ידי לחיצה על מתג הבועות.

לבעלי הספא מדגם Paris. יש להתקין תחילה את תאורת ה-LED. יש לבצע את ההנחיות המצויות למטה ( 15 ואילך) לפני חיבור המשאבה לדופן הספא.

11. בגמר הניפוח של הספא והכיסוי יש להסיר את צינור הניפוח. ולאחר מכן לחבר את המשאבה בהתאמה לגוף הספא. יש לשים לב כי החיבור ייעשה כאשר כל הפתחים מקבילים אחד לשני ולא נוטים לכיוון מסויים.

12. לאחר חיבור המשאבה לגוף הספא ניתן להסיר את הפקקים מהדופן הפנימית של הספא.

13. כעת ניתן לחבר את בית המסנן אל הפתח הנמוך בדופן הפנימית של הספא. אין צורך לחזק יתר על המידה. בית המסנן יצטרך להיות מנותק יום ביומו כדי להוציא המסנן ממנו לצורך שטיפה ותחזוקה יום יומית.

14. לאחר כל ההכנות המוקדמות כעת ניתן למלא את הספא במים. יש לשים לב לסימון בדופן הפנימית בספא ואין לחרוג ממפלס ה-MAX בעת מילוי המים.

החלק הבא מיועד לבעלי ספא מדגם Paris

15. דגם ה-Paris מצוייד בתאורת LED. לפמח התקנת פס ה-LED יש לישר אותו.

16. לאחר ניפוח גוף הספא מדגם Paris, יש להפוך אותו כך שהתחתית שלו תפנה כלפי מעלה.

17. כעת ניתן להכניס את פס תאורת ה-LED לתוך השרוולים המצויים בתחתית הספא. יש לשים לב שפס התאורה אינו מסתובב ומסתלסל.

18. בזמן הכנת פס התאורה לשרוולים בחלק התחתון של הספא, יש לדאוג לכך שיהיה מתוח ולא רפוי. אין למתוח אותו יתר על המידה בכדי לא לגרום לנזק.