לכל זוית F,E מתחברת רגל ואליה מתחבר הבסיס.

לכל זוית F,E מתחברת רגל ואליה מתחבר הבסיס.

לכל זוית F,E מתחברת רגל ואליה מתחבר הבסיס.

לבריכות ששנת הייצור שלהן היא 2016 יש שני מוטות אורך A ו-B, כמו כן ניתן להחליף מוטות אלה בשלוש מוטות D,A,D חדשים.