צור קשר

רישום מוצרים ושליחת חשבוניות לצורך מימוש האחריות.

ניתן לפנות למרכז השירות לרישום המוצר, לפתיחת קריאת שירות.

03-5558252