יש לשים לב!

ההדמיות הבאות הן לצורך המחשה ולא מהוות קנה מידה למוצר במציאות. מפרט הבריכה עלול להשתנות על ידי היצרן ללא הודעה מוקדמת. כמו כן המשאבה המצורפת היא רק לצורך המחשת אופן החיבור שלה לבריכה.