Power Steel Rectangular

בריכות שחיה מלבניות

בריכה ביתית BESTWAY

מק״ט – 56629

משקל למ״ר – 760 ק״ג

מסנן ל -בריכה ביתית BESTWAY
משאבת פילטר 330
282 ס״מ
אורך
196 ס״מ
רוחב
84 ס״מ
עומק
בריכה ביתית BESTWAY

מק״ט – 56441

משקל למ״ר – 900 ק״ג

סולם לבריכה ביתית - BESTWAY
סולם 107 ס״מ
מסנן לבריכה ביתית אולטרה - BESTWAY
משאבת פילטר 530
404 ס״מ
אורך
201 ס״מ
רוחב
100 ס״מ
עומק
בריכה ביתית BESTWAY

מק״ט – 56442

משקל למ״ר – 760 ק״ג

סולם לבריכה ביתית - BESTWAY
סולם 107 ס״מ
מסנן חול לבריכה ביתית BESTWAY
משאבת חול 800
404 ס״מ
אורך
201 ס״מ
רוחב
100 ס״מ
עומק
בריכת ביתית BESTWAY

מק״ט – 56456

משקל למ״ר – 760 ק״ג

סולם לבריכה ביתית BESTWAY
סולם 122 ס״מ
מסנן לבריכה ביתית אולטרה - BESTWAY
משאבת פילטר 530
412 ס״מ
אורך
201 ס״מ
רוחב
122 ס״מ
עומק
בריכת ביתית BESTWAY

מק״ט – 56457

משקל למ״ר – 900 ק״ג

סולם לבריכה ביתית - BESTWAY
סולם 122 ס״מ
מסנן חול לבריכה ביתית BESTWAY
משאבת חול 800
412 ס״מ
אורך
201 ס״מ
רוחב
122 ס״מ
עומק
בריכה ביתית אולטרה - BESTWAY

מק״ט – 56670

סולם לבריכה ביתית - BESTWAY
סולם 122 ס״מ
מסנן לבריכה ביתית אולטרה - BESTWAY
משאבת פילטר 800
כיסוי עליון לבריכה ביתית BESTWAY
כיסוי
משטח תחתון לבריכה ביתית BESTWAY
משטח תחתון
488 ס״מ
אורך
244 ס״מ
רוחב
122 ס״מ
עומק

מק״ט – 56671

סולם לבריכה ביתית - BESTWAY
סולם 122 ס״מ
מסנן חול לבריכה ביתית BESTWAY
משאבת חול 800
כיסוי עליון לבריכה ביתית BESTWAY
כיסוי
משטח תחתון לבריכה ביתית BESTWAY
משטח תחתון
488 ס״מ
אורך
244 ס״מ
רוחב
122 ס״מ
עומק

מק״ט – 56466

סולם לבריכה ביתית - BESTWAY
סולם 122 ס״מ
מסנן חול 1500 לבריכה ביתית
משאבת חול 1500
כיסוי עליון לבריכה ביתית BESTWAY
כיסוי
משטח תחתון לבריכה ביתית BESTWAY
משטח תחתון
549 ס״מ
אורך
274 ס״מ
רוחב
122 ס״מ
עומק
בריכת ביתית BESTWAY

מק״ט – 56470

סולם לבריכה ביתית - BESTWAY
סולם 132 ס״מ
משאבת פילטר 1500
כיסוי עליון לבריכה ביתית BESTWAY
כיסוי
משטח תחתון לבריכה ביתית BESTWAY
משטח תחתון
671 ס״מ
אורך
366 ס״מ
רוחב
132 ס״מ
עומק
בריכת ביתית BESTWAY

מק״ט – 56471

סולם לבריכה ביתית - BESTWAY
סולם 132 ס״מ
מסנן חול 1500 לבריכה ביתית
משאבת חול 1500
כיסוי עליון לבריכה ביתית BESTWAY
כיסוי
משטח תחתון לבריכה ביתית BESTWAY
משטח תחתון
671 ס״מ
אורך
366 ס״מ
רוחב
132 ס״מ
עומק
בריכת ביתית BESTWAY

מק״ט – 56475

סולם לבריכה ביתית
סולם 132 ס״מ
מסנן חול 1500 לבריכה ביתית
משאבת חול 1500
כיסוי עליון לבריכה ביתית BESTWAY
כיסוי
משטח תחתון לבריכה ביתית BESTWAY
משטח תחתון
732 ס״מ
אורך
366 ס״מ
רוחב
132 ס״מ
עומק
בריכת ביתית BESTWAY

מק״ט – 56623

סולם לבריכה ביתית
סולם 132 ס״מ
מסנן חול 1500 לבריכה ביתית
משאבת חול 2200
כיסוי עליון לבריכה ביתית BESTWAY
כיסוי
משטח תחתון לבריכה ביתית BESTWAY
משטח תחתון
956 ס״מ
אורך
488 ס״מ
רוחב
132 ס״מ
עומק
בריכה ביתית לילדים

מק״ט –56721

סולם לבריכה ביתית BESTWAY
סולם 107 ס״מ
מסנן לבריכה ביתית אולטרה - BESTWAY
משאבת פילטר 530
404 ס״מ
אורך
201 ס״מ
רוחב
100 ס״מ
עומק

בחלק מהדגמים הבריכה מגיעה עם משאבת סינון המבוססת על מסנן נייר. משאבה זו מגיעה עם צנרת בעלת קוטר פנימי של 32 מ"מ המתחברת ישירות אל דופן הבריכה. יש לשטוף את המסנן על בסיס יום יומי, ולהחליפו אחת לשבועיים. מסנן מלוכלך שלא נשטף גורם לתנועת מים איטית, לפגיעה במשאבה ולמניעת סחרור הכלור במי הבריכה.

במהלך מילוי הבריכה, הבריכה משנה במקצת את צורתה, ובהתאם לגובה מפלס המים תוך כדי המילוי. דבר זה תקין, וככל שמפלס המים יעלה, כך תתישר הבריכה חזרה. (משטח לא מפולס, עלול לגרום לאחת מצלעות המסגרת לקבל צורת קשת

בריכות אלו מכילות כמות גדולה של מים,  את הבריכה יש להתקין אך ורק על משטח מהודק, מפולס ויציב, התקנת הבריכה על משטח חולי עלולה לגרום לחוסר יציבות של הבריכה. את הבריכה יש להתקין משטח נקי מעצמים חדים או בולטים, אבנים משתלבות או משטחים לא אחידים. מומלץ לבודד את הבריכה מהשטח עליו היא מותקנת בעזרת מצע ספוגי כזה או אחר לשמירה על קרקעית הבריכה. אסור להתקין את הבריכה על גגות, מרפסות, פלטפורמות מוגבהות ודקים למינהם, יש להיוועץ במהנדס בניה או קונסטרוקטור בכל מצב בו אתם רוצים להתקין את הבריכה שלא על הקרקע. במידה ומחברים לבריכה מערכת סינון, אסור להפעיל אותה כאשר ישנם אנשים במים. יש לדאוג לחיטוי מי הבריכה על פי ייעוץ והדרכה של איש כימיקלים מוסמך.לאחסן את הכימיקלים במקום בטוח והרחק מהישג ידם של ילדים. יש למנוע גישה של ילדים לבריכה כאשר הבריכה אינה בשימוש. יש להשגיח על ילדים בכל זמן בו הם שוהים בבריכה ובמרחק של טווח יד וגישה מיידית בכל רגע. בגמר השימוש בבריכה יש להוציא כל משחק ממי הבריכה וסביבתה בכדי למנוע את רצון הילדים להגיע לשם.

דילוג לתוכן