Steel Pro Max - עגולות

Steel Pro Max - עגולות

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 5618W

מוצרים נלווים

סולם 122 ס״מ

משאבת פילטר 800

כיסוי עליון

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56436

מוצרים נלווים

סולם 122 ס״מ

משאבת פילטר 800

כיסוי עליון

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56462

מוצרים נלווים

סולם 122 ס״מ

משאבת פילטר 1500

כיסוי עליון

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56950

מוצרים נלווים

סולם 107 ס״מ

משאבת פילטר 800

כיסוי עליון

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 5612x | קוטר 488 ס"מ עומק 122 ס"מ משאבת פילטר 800

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 5612x

מוצרים נלווים

סולם 122 ס״מ

משאבת פילטר 800

כיסוי עליון

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 5612z | קוטר 488 ס"מ עומק 122 ס"מ משאבת פילטר 1500

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 5612z

מוצרים נלווים

סולם 122 ס״מ

משאבת פילטר 1500

כיסוי עליון

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56416

מוצרים נלווים

משאבת פילטר 330

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56408

מוצרים נלווים

משאבת פילטר 330

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56420

מוצרים נלווים

סולם 122 ס״מ

משאבת פילטר 530

כיסוי עליון

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56438 | קוטר 457 ס"מ עומק 122 ס"מ

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56438

מוצרים נלווים

סולם 122 ס״מ

משאבת פילטר 800

כיסוי עליון

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56260 | קוטר 366 ס"מ עומק 100 ס"מ

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56260

מוצרים נלווים

משאבת פילטר 530

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56406

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56706

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56706

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56985

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 56985

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 5612F

בריכת שחיה עגולה מק״ט – 5612F

בחלק מהדגמים הבריכה מגיעה עם משאבת סינון המבוססת על מסנן נייר. משאבה זו מגיעה עם צנרת בעלת קוטר פנימי של 32 מ”מ המתחברת ישירות אל דופן הבריכה. יש לשטוף את המסנן על בסיס יום יומי, ולהחליפו אחת לשבועיים. מסנן מלוכלך שלא נשטף גורם לתנועת מים איטית, לפגיעה במשאבה ולמניעת סחרור הכלור במי הבריכה.

במהלך מילוי הבריכה, הבריכה משנה במקצת את צורתה, ובהתאם לגובה מפלס המים תוך כדי המילוי. דבר זה תקין, וככל שמפלס המים יעלה, כך תתישר הבריכה חזרה. (משטח לא מפולס, עלול לגרום לאחת מצלעות המסגרת לקבל צורת קשת

דילוג לתוכן