משאבות ניפוח

תיאור

62004™AIR STEP משאבה רגלית לניפוח. דחיפת אוויר 1.4 ליטר למחזור, מגיעה עם צינור גמיש ושלושה מתאמים בעלי קוטר שונה לניפוח. לצורך ריקון אוויר.

62005™AIR STEP משאבה רגלית לניפוח. דחיפת אוויר 1.6 ליטר למחזור, מגיעה עם צינור גמיש ושלושה מתאמים בעלי קוטר שונה לניפוח. ניתנת לשימוש גם לצורך ריקון אוויר.

62002 – ™AIR HAMMER משאבה ידנית לניפוח, מנפחת גם בדחיפה וגם במשיכה. דחיפת אוויר 0.85 ליטר למחזור(לכיוון), מגיעה עם צינור גמיש ושלושה מתאמים בעלי קוטר שונה לניפוח.

62008™AIR HAMMER משאבה ידנית לניפוח, מנפחת גם בדחיפה וגם במשיכה. דחיפת אוויר 0.45 ליטר למחזור(לכיוון), מגיעה עם צינור גמיש ופייה לניפוח.

62030™AIR HAMMER משאבה ידנית לניפוח, מנפחת גם בדחיפה וגם במשיכה. דחיפת אוויר 3.50 ליטר למחזור(לכיוון), מגיעה עם צינור גמיש ושלושה מתאמים בעלי קוטר שונה לניפוח. המשאבה ניתנת לשימוש גם לצורך ריקון אוויר.

62086™AIR HAMMER משאבה ידנית לניפוח, מנפחת גם בדחיפה וגם במשיכה. דחיפת אוויר 2.80 ליטר למחזור(לכיוון), מגיעה עם צינור גמיש ושלושה מתאמים בעלי קוטר שונה לניפוח. המשאבה ניתנת לשימוש גם לצורך ריקון אוויר.

62056™SIDEWINDER משאבה חשמלית לניפוח, מתחברת לשקע החשמל בבית, מגיעה עם שלושה מתאמים בעלי קוטר שונה לניפוח. המשאבה ניתנת לשימוש גם לצורך ריקון אוויר.

62076™SIDEWINDER משאבה חשמלית לניפוח, מגיעה עם שתי אפשרויות הזנה: שקע החשמל בבית או שקע מצת הרכב, מגיעה עם שלושה מתאמים בעלי קוטר שונה לניפוח. המשאבה ניתנת לשימוש גם לצורך ריקון אוויר.

62083™SIDEWINDER משאבה חשמלית נטענת לניפוח, נטענת דרך מטען המתחבר לשקע החשמל בבית או דרך שקע מצת הרכב, מגיעה עם שלושה מתאמים בעלי קוטר שונה לניפוח. המשאבה ניתנת לשימוש גם לצורך ריקון אוויר.

62097™SIDEWINDER משאבה חשמלית הניזונה משקע מצת הרכב, מגיעה עם שלושה מתאמים בעלי קוטר שונה לניפוח. המשאבה ניתנת לשימוש גם לצורך ריקון אוויר.