58259 מחמם מים חשמלי לבריכות

תיאור

מחמם מים חשמלי המיועד לחימום מי הבריכה.

  • מחמם מים מיועד לעבוד עם משאבות שקצב זרימת המים שלהם הוא עד 3785 ליטר/שעה.
  • חימום מי הבריכה תלוי ב:
  • 1. כמות המים בבריכה.
    2. הטמפרטורה הסביבתית.
  • יש להעזר בכיסוי סולארי שיכסה את הבריכה במקביל לחימום המים.
האריזה

חשוב מאוד!
הפעלת מחמם המים תיעשה תמיד אחרי שמערכת הסינון כבר מופעלת, מערכת החימום לא תכנס לפעולה כל עוד אין זרימה סדירה של מים דרכה. במערכות סינון המבוססות על מסנן נייר, יש לשטוף את המסנן על בסיס יום יומי בכדי להבטיח זרימה סדירה של מים דרכן, מסנן שלאחר השטיפה שלו, ישארו עדיין "פסים כהים ו/או משקעים" הינו מסנן שסרימת המים דרכו תהיה לא תקינה ולכן סחרור המים ייפגע, פיזור הכלור במים בצורה אחידה ייפגע ומערכת החימום לא תכנס לפעולה. מערכות סינון מבוססות על מצע סינון של חול נדרשות לתחזוקה חד שבועית קבועה (Backwash ו- rinse ) בכדי להבטיח זרימה סדירה של מים דרכן ודרך מחמם המים.
כיבוי מחמם המים ייעשה לפני כיבוי מערכת הסינון.